ỐNG RUỘT GÀ CHỐNG DẦU – HƯNG PHÁT

Tiêu chuẩn ống ruột gà chống dầu

– UL Listed File E238089 / E256570 / E318661 & ISO  9001 (Mỹ)

Cấp độ bảo vệ:

– IP 67

Nhiệt độ sử dụng:

– Từ -25°C đến 150°C

Cấu trúc :

Giá: Liên hệ

Hotline :0947260123